לרוב הציבור במדינת ישראל חסכונות וכיסויים ביטוחיים בחברות הביטוח ובבתי השקעות, אשר בעת פטירה יקנו סכומים כספיים וזכויות פיננסיות שונות לבני משפחתם.

העולם הפנסיוני-ביטוחי הוא עולם סבוך ומורכב ולעיתים קרובות בשל חוסר ידיעה על קיום התוכניות ומורכבות הטיפול, פוליסות אינן ממומשות וב"מרתפי" חברות הביטוח מונחים סכומים משמעותיים אשר שארי הנפטר/ת יכולים למשוך. חשוב לציין כי חברות הביטוח משקיעות משאבים רבים באיתור המוטבים, אך לעיתים קרובות לא הוגדרו כלל מוטבים או שכתובות הנפטר/ת אינן מעודכנות ולכן מוטבי הנפטר/ת כלל לא יודעים על זכויות אלה.

מטרת מאמר זה היא לסייע לך אלמן/ה באיתור פוליסות, תוכניות וחשבונות שהיו לנפטר/ת ולהבין אילו זכויות גלומות בהם.

כלים לאיתור פוליסות

ראשית, ננסה לאתר פוליסות/תוכניות/חשבונות שיש על שם הנפטר/ת בדרכים הבאות:

 1. בדיקת כל כרטיסי האשראי והוראות קבע בחשבון עו"ש בבנק. יש לחפש את שורת החיוב לחברות ביטוח /בתי השקעות (מידע עדכני סמוך לפטירה).
 2. בדיקה בתלוש השכר (במקרה של עצמאי יש לבדוק עם רו"ח של הנפטר/ת) לאן בוצעו הפקדות פנסיוניות (קרן פנסיה/ביטוח מנהלים/קרן השתלמות/קופת גמל) ובאיזו חברה נמצאת כל תוכנית. בנוסף, יש לבקש ממשאבי אנוש במקום העבודה פירוט לאן בוצעו הפקדות פנסיוניות ולהצליב בין הנתונים.
 3. יש לבקש ממשאבי אנוש במקום העבודה את פרטי סוכן הביטוח/מנהל הסדר מטפל, ולבקש ממנו פירוט קופות ונתוני 'מסלקה פנסיונית' של ההסדר הפנסיוני שנקבע עם קבלת הנפטר/ת למקום העבודה.
 4. סריקת תיבות דוא"ל ודואר לאיתור דוחות/מכתבים/הודעות מחברות ביטוח או מבתי השקעות.
 5. בדיקה באתרים "הר הביטוח" ו"הר כסף" והורדת קובץ עם פירוט גופים בהם קיימים חשבונות ו/או ביטוחים.

שימו לב כי אתם נכנסים לאתר של משרד האוצר ולא של גורם שיווקי כלשהו ובכל מקרה, אין להשאיר פרטים אישיים/כרטיס אשראי.

 1. לבדוק אילו ביטוחים קיימים לאלמן והאם הנפטר/ת הוגדר כ"מבוטח משני" בעת רכישת הפוליסה. האמור רלוונטי גם לביטוחים שהיו סמוך לפטירה ובוטלו.

לאחר השגת המידע מכל המקורות הנ"ל, מומלץ לפנות לסוכן מטפל /מנהל הסדר/ שרות לקוחות של כל חברה בבקשה לפירוט רשמי מטעם החברה לגבי הזכאות/יתרה בגין כל פוליסה/חשבון. לאחר מכן ניתן לתבוע את הזכויות.

טיפ: לא למהר לשכור שירותי גורם מסייע לאור עלויות גבוהות מאוד (לעיתים מדובר באחוזים משמעותיים מקצבה אשר משולמת לכל החיים). ניתן לממש את רוב הזכויות באופן עצמאי מול שירות הלקוחות, או בסיוע הסוכן שטיפל בפוליסה עד לפטירה.

סוגי מכשירים פוטנציאליים למימוש כספים

באילו מושגים ניתקל בזמן החיפוש ומהן הזכויות הכספיות העיקריות?

 1. קרן פנסיה - מכשיר לחיסכון פנסיוני אשר כולל :

  1. במקרה של נכות (בשל מחלה או תאונה) - קצבת נכות (תשולם כל עוד נמצאים במצב של אובדן כושר עבודה).
  2. במקרה פטירה - קצבת שארים - תשלום חודשי קבוע, קצבה לאלמן/ה לכל החיים + קצבה לילדים עד גיל 21 של הילד הקטן ביותר (ברוב המקרים). אם לא היו הפקדות בקרן - סכום חד פעמי/קצבה לתקופה מוגבלת.
 2. ביטוח מנהלים - מכשיר לחיסכון פנסיוני אשר כולל:

  1. במקרה של נכות (בשל מחלה או תאונה) - קצבת אובדן כושר עבודה (תשולם כל עוד נמצאים במצב של אובדן כושר עבודה).
  2. במקרה פטירה - סכום חד פעמי למוטבים (חיסכון) + סכום חד פעמי בגין מרכיב ביטוח חיים (סכום ביטוח) ו/או הכנסה חודשית של סכום שנקבע מראש לתקופה מוגדרת.
 3. ביטוח חיים - סכום חד פעמי על פי תנאי הפוליסה/הכנסה חודשית של סכום שנקבע מראש, לתקופה מוגדרת.

 4. קרן השתלמות, קופת גמל, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון - סכום חד פעמי (חיסכון מצטבר).

 5. פוליסת מחלות קשות - סכום פיצוי חד פעמי בגילוי מחלה קשה ,לפי רשימת מחלות.

טיפ: אם לא זקוקים לכסף בדחיפות, לא מומלץ למהר ולמשוך כספים מקופת גמל או מקרן השתלמות. מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע לבחינת אפשרויות כמוטבים.

במקרה פטירה לאחר מחלה קשה, יש לבדוק האם במועד גילוי המחלה היה לנפטר/ת ביטוח מחלות קשות (גם אם עבר פרק זמן מהפטירה).

מימוש קרן פנסיה -  קצבת שארים קרן פנסיה

קרן פנסיה מקיפה היא מכשיר פופולרי לחיסכון פנסיוני, ומשנת 2008 חלה חובה להפקיד לשכירים הפקדות פנסיוניות ורוב ההפקדות הן למכשיר זה.

במקרה פטירה של מבוטח פעיל בקרן הפנסיה (פעיל = הפקדות חודשיות), יהיו זכאים שאריו לקצבה חודשית שתחושב בהתאם לשכר הקובע בקרן הפנסיה ושיעור הכיסוי בהתאם למסלול הביטוחי.

דוגמאות לשאירים בקרן הפנסיה הזכאים לתשלום:

מקרים נפוצים (קיימים מקרים של תשלומים נוספים כמו למשל הורה נתמך):

דוגמא להמחשה בלבד - קצבת שארים קרן פנסיה:

שכר קובע של הנפטר : 19,846 ₪ ברוטו
אלמנה בת 35
שני ילדים בני 8 ו - 12
תאריך פטירה: 01/01/2021

בתנאים הנ"ל, לאחר פטירה תקבל האלמנה קצבה על סך 11,907 ₪. כמו כן, עד שימלאו לילד הצעיר 21, תקבל האלמנה 7,938 ₪ נוספים. סה"כ קצבה חודשית 19,846 ₪.

לאחר שימלאו 21 לילד הצעיר, תפסק קצבת הילדים והאלמנה תמשיך לקבל את אותו סכום כל ימי חייה (כאמור, הדוגמא ללא הצמדות והסכומים משתנים לעיתים ע"פ תקנון קרן הפנסיה).

© כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש. הכותבים אינם אחראים בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, להמלצות או למקומות המדווחים באתר. הכותבים לא יהיו אחראים לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למבקר כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר או באתרים המקושרים שאליהם הגיע המבקר באתר. יש לראות את המידע המופיע באתר כהמלצה וכמידע עזר בלבד.

יובהר כי אין באמור במסמך זה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו״ד. האמור במסמך זה מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב של הנושאים המפורטים. ככל שנדרש יעוץ במקרה פרטני מומלץ לפנות לקבלת יעוץ משפטי.

חמניות במדיה החברתית