אוהבים את חמניות?
עזרו לנו להגיע ליתומים נוספים
יש מקום לחמניות בישראל »

ריכזנו למענכם כמה מושגים שכדאי להכיר לקראת תהליך מיצוי זכויותיכם:

סעיף ״אריכות ימים״ בחשבון הבנק

עם פטירתו של אדם, חשבון הבנק שלו מוקפא באופן אוטומטי והשותפים בחשבון (לדוגמה: בני זוג, ילדים, שותפים עסקיים) עשויים למצוא את עצמם ללא כל יכולת לבצע פעולות בחשבון עד להסדרת הזכויות באמצעות צו ירושה או צו קיום צוואה.

כדי להתמודד עם סיטואציה זאת, קיימת אפשרות לחתום מבעוד מועד על טופס ״אריכות ימים״ בסניף הבנק בו מתנהל החשבון, ולהסכים מראש מה יעשה במקרה של פטירה.

יובהר כי לסעיף אין השפעה על הזכויות המהותיות. הבנק יאפשר לבעל החשבון שנותר בחיים למשוך כספים או נכסים, ללא חשש שיתבעו אותו על שעשו כן, אך בעל החשבון שנותר בחיים ומושך סכומי כסף מהחשבון, עלול להיתבע ולהידרש להחזירן ליורשים של בעל החשבון.

במרבית חשבונות הבנק שנפתחו בשנים האחרונות, חתימה על הטופס היא חלק מהתהליך המובנה של ההצטרפות, ואין צורך בהליך נפרד.

למידע נוסף ראו חוזר המפקח על הבנקים.

צו ירושה/ צו קיום צוואה

צו ירושה הוא מסמך בעל תוקף משפטי, הקובע את אופן החלוקה של הירושה (העיזבון), של אדם שנפטר, בין יורשיו החוקיים.

את הבקשה לצו ירושה יש להגיש לרשם לענייני ירושה או לביה״ד הרבני, והיא יכולה להיות מוגשת ע״י כל מי שיש לו עניין בעזבון כיורש/מנהל עזבון ונושה.

בעת הגשת הבקשה יש לשלם אגרת פתיחה והוצאות פרסום בעיתון. לפרטים נוספים אודות אופן הגשת הבקשה, הגשה מקוונת ומסמכים נדרשים, ראו באתר הרשם לענייני ירושה.

אם הנפטר הותיר אחריו צוואה, עזבונו יחולק בהתאם להוראות הצוואה ועל הזכאים על פי הצוואה להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה (פרטים נוספים לגבי אופן הגשת הבקשה באתר הרשם לענייני ירושה).


מידע נוסף אודות זכאויות מכוח חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי- ניתן למצוא בפורטל משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) באתר כל זכות.

© כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש. הכותבים אינם אחראים בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, להמלצות או למקומות המדווחים באתר. הכותבים לא יהיו אחראים לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למבקר כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר או באתרים המקושרים שאליהם הגיע המבקר באתר. יש לראות את המידע המופיע באתר כהמלצה וכמידע עזר בלבד.

יובהר כי אין באמור במסמך זה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו״ד. האמור במסמך זה מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב של הנושאים המפורטים. ככל שנדרש יעוץ במקרה פרטני מומלץ לפנות לקבלת יעוץ משפטי.

חמניות במדיה החברתית