לתרומה בהעברה בנקאית:

לתורמים מהארץ:
בנק: מזרחי טפחות
מספר חשבון: 458386
מספר סניף: 573

לתורמים מחו״ל:
IBAN:IL13 0205 7300 0000 0458 386


לתרומה בכרטיס אשראי:

תרומה לעמותת חמניות

למה מיועדות התרומות?

חמניות במדיה החברתית