בישראל, ישנם שני מנגנוני סיוע עיקריים בנושא דיור: סיוע בשכר דירה ודיור ציבורי.

הסיוע בשכ״ד הוא סכום כסף הניתן לזכאים, על מנת לסייע להם לעמוד בתשלומי שכירות בשוק החופשי.

דיור ציבורי הוא דיור בבעלות המדינה, משאב מוגבל ביותר המושכר לזכאים במחיר מסובסד (הנגזר מהרכב התא המשפחתי, ההכנסות, מיקום וגודל הדירה וכד׳). בשל מגבלת מספר הדירות הקיימות, במקרים רבים ניתנת זכאות לדיור ציבורי אולם לא ניתן דיור בעין, אלא זכאות לסכום סיוע כספי (סיוע מוגדל) לתקופת ההמתנה עד לקבלת דירה. משך ההמתנה יכול לעמוד על חודשים ואף שנים.

סיוע בשכ״ד (הרחבה): סיוע כלכלי הניתן לשוכרי דירות בשוק החופשי

מי זכאי? הזכות נקבעת בהתאם לקריטריונים המפורטים בנוהל של משרד השיכון ונגזרת מעמידה בשלושה תנאים מצטברים:

 1. המבקש/ת חסר/ת דירה- היעדר בעלות על דירה או חלק מדירה בעשר שנים שלפני הגשת הבקשה לסיוע. זאת, למעט במקרים חריגים מסויימים.
 2. המבקש/ת נכלל באחת מקבוצות מקבלי הסיוע הבאות:
  1. מקבלי קצבת הבטחת/השלמת הכנסה מהביטוח הלאומי – משפחה/ יחיד מעל גיל 55.
  2. נכים – יחיד או משפחה המתקיימת מקצבת נכות בשל אי-כושר עבודה בשיעור של לפחות 75%.
  3. משפחות (זוג, זוג עם ילדים, משפחות עצמאיות) שממצות כושר השתכרות והכנסתן מעבודה אינו עולה על גובה ה״הכנסה מזכה״ – 8,029 ₪, ולמשפחות שבראשן הורה עצמאי ע"ס 10,039 ₪ (סכום זה עשוי להתעדכן אחת לתקופה).

   מה ייחשב כ״מיצוי כושר השתכרות״? עבודה במשרה מלאה של אחד מבני הזוג, אחד מבני הזוג מקבל קצבת אבטלה מלאה, משפחה עצמאית שההורה עובד במשרה חלקית או מתקיים אך ורק מקצבת נכות (ראו פירוט באתר משרד השיכון).

  4. זכאויות ייעודיות לקבוצות מסוימות באוכלוסיה: דרי רחוב, נשים נפגעות אלימות, אסירים משוחררים, עולים חדשים/צעירים בסיכון (יש נהלים ספציפיים לכל קבוצה).
  5. מי שהוכרה זכאותו לדיור ציבורי והוא ממתין בתור לקבלת דירה מתאימה (הזכאות היא לסיוע מוגדל).
 3. המבקש מתגורר באחד מהיישובים ברשימת יישובי שכר הדירה המפורסמת באתר משרד השיכון.

גובה הסיוע נגזר ממאפייני התא המשפחתי, הרכב ההכנסות וסיווג יישוב המגורים. סכומי הסיוע מפורטים באתר משרד השיכון, והם נעים בין 580 ש״ח ל-3,900 ש״ח.

קבלת הסיוע מותנית בהצגת חוזה שכירות תקף, ובכל מקרה גובה הסיוע לא יעלה על 95% מגובה דמי השכירות המלאים ובמקרים מסוימים ניתן לקבל את הסיוע עד 3 חודשים רטרואקטיבית.

דיור ציבורי (הרחבה)

המדובר בזכאות לדיור בעין, וככל שנדרשת המתנה לדירה פנויה, קבלת זכאות לסיוע מוגדל אשר נועד לסייע בשכירות בשוק החופשי

מי זכאי? הזכאות נקבעת בהתאם לקריטריונים קבועים בנהלי משרד השיכון (אלא אם מדובר בזכאות לעולים חדשים הקבועה בנהלי משרד העליה והקליטה) ונגזרת מעמידה בתנאים המצטברים הבאים:

 1. המבקש  צריך להיות "חסר דירה" – מי שאינו בעלים של דירה או חלק ממנה והדבר נכון גם לעשר השנים שלפני הגשת הבקשה.
 2. המבקש צריך להשתייך לאחת מקבוצות הזכאות הבאות:
  1. משפחות (הכוונה לזוגות או למשפחות שבראשן הורה עצמאי) שעומדות בתנאים הבאים:

   1. ההורים לשלושה ילדים לפחות (מי ייחשב כילד לצורך הזכאות? ילד עד גיל 21, כולל ילדים בפנימייה ובצבא וכולל הריון מחודש חמישי).
   2. ההורה מתקיים לפחות שנתיים מקצבת הבטחת הכנסה או לפחות שנה קבלת השלמת הכנסה.

    לגבי אימהות עצמאיות- תיתכן זכאות גם במקרה של מעבר מקצבת מזונות להבטחת הכנסה במהלך 24 או 12 החודשים (בהתאם לקצבה – הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה). ובמקרה של אם עצמאית המתקיימת ממזונות ולא מעוניינת לעבור להבטחת הכנסה- ניתן להגיש בקשה לוועדה יעודית למיצוי כושר השתכרות, ראה פירוט באתר משרד השיכון.

  2. נכים שעומדים באחת מקבוצות הזכאות: (פחות רלוונטי לאלמנ/ה, מדובר בזכאות למשפחות וזוגות נשואים.

*גם בבחינת הזכאות לדיור ציבורי, קיים תנאי לפיו גובה ההכנסות אינו עובר את סף ההכנסה המזכה- 8,029 ש״ח (סכום המתעדכן מעת לעת).

לאחר אישור הזכאות לדיור ציבורי, יש להמתין לקבלת דירה בהתאם לתנאי הזכאות מבחינת מיקום, קומה ומספר חדרים. ההמתנה לדיור ציבורי עשויה להמשך שנים ארוכות בשל מוגבלות המשאב הציבורי וניתן לפנות בכל עת לחברה המשכנת ולברר מה המיקום בתור. בתקופת ההמתנה לדירה, ניתנת זכאות לסיוע מוגדל בשכ״ד בשוק החופשי (פירוט סכומי הסיוע באתר משרד השיכון.

דייר ממשיך: הזכאות להתגורר בדיור הציבורי יכולה להיות גם כדייר ממשיך. דייר ממשיך הוא קרוב משפחה (בן/בת זוג לרבות ידוע בציבור, ילד, נכד, הורה או מי שהדייר היה אפטורופוס שלו), אשר התגורר ביחד עם הדייר בדירה תקופה של שלוש שנים לפחות בסמוך למועד שבו נפטר הדייר או עבר להתגורר במוסד סיעודי, והדייר עצמו התגורר בדירה לפחות חמש שנים טרם פטירתו או המעבר למוסד סיעודי.

לדייר הממשיך (קרוב המשפחה)  תינתן האפשרות להמשיך ולהתגורר בדירה ואף לשלם את אותו סכום ששילם הדייר למשך שנתיים נוספות, זאת בתנאי שהוא עונה לאחד משני התנאים:

 1. הוא עצמו עומד בתנאי הזכאות לקבלת דירה בדיור הציבורי.
 2. התגורר בדירה הציבורית בתאריך (1.8.2009 (תאריך ספציפי שנקבע כהוראת מעבר), ולפחות 4 שנים ברציפות בסמוך לפני מועד פטירת הדייר המקורי או לפני שעבר למוסד סיעודי.

דיור מוגן ציבורי לאזרחים ותיקים (דיור ב״בית גיל הזהב״)

* פתרון זה אינו מיועד ליחידים או לזוגות עם ילדים המתגוררים עמם.

דיור מוגן כולל מלבד הדיור עצמו גם שירותים נוספים כדוגמת שירותי אב/אם בית, כונן/כוננית האחראים על מצבם ותפקודם של הבית, הצוות והדיירים, אנשי אחזקה, עובדים סוציאלים, פעילות חברתית ועוד.

מי זכאי לדיור מוגן? המבקשים דיור מוגן ציבורי צריכים לעמוד בכמה תנאים מצטברים: חסרי דירה או דיירי הדיור הציבורי, אשר הגיעו לגיל פרישה, מתקיימים מקצבת זקנה והשלמת הכנסה והם עצמאים בתפקודם (לא סיעודיים)

גיל הכניסה: גיל הכניסה הוגמש (בהוראת שעה) עבור יחידים המתקיימים מקצבת הבטחת הכנסה או קצבת אי כושר בשיעור של 75% מהביטוח הלאומי. רשימת בתי גיל הזהב הכללית ואלו שבהם גיל הכניסה המינימלי ירד, מפורסמת באתר משרד השיכון.

© כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש. הכותבים אינם אחראים בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, להמלצות או למקומות המדווחים באתר. הכותבים לא יהיו אחראים לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למבקר כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר או באתרים המקושרים שאליהם הגיע המבקר באתר. יש לראות את המידע המופיע באתר כהמלצה וכמידע עזר בלבד.

יובהר כי אין באמור במסמך זה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו״ד. האמור במסמך זה מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב של הנושאים המפורטים. ככל שנדרש יעוץ במקרה פרטני מומלץ לפנות לקבלת יעוץ משפטי.

חמניות במדיה החברתית