לחצו כאן ועזרו לנו להרחיב את התמיכה שלנו לעוד יתומים ויתומות בישראל. לשמירת פרטיותך ברשת, חמניות מקבלת תרומות בצורה מאובטחת רק דרך האתר הרשמי

אנו בחמניות משקיעים את מירב המאמצים בקידום תחום מיצוי הזכויות של משפחות ויתומי העמותה. בנוסף לטיפול הפרטני בתחום מיצוי הזכויות בו ניתן להיעזר בנו, ריכזנו עבורכם מידע בנושא זכאויות מרכזיות הנוגעות באופן ישיר לזכויות יתומים ואלמנות, וכן באופן עקיף בשל ההשלכות שעשויות להיות לפטירת בן המשפחה.

במידה ויש לכם/ן שאלות נוספות או שאתם זקוקים להכוונה פרטנית פנו אלינו ונשמח לסייע.


© כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש. הכותבים אינם אחראים בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, להמלצות או למקומות המדווחים באתר. הכותבים לא יהיו אחראים לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למבקר כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר או באתרים המקושרים שאליהם הגיע המבקר באתר. יש לראות את המידע המופיע באתר כהמלצה וכמידע עזר בלבד.

יובהר כי אין באמור במסמך זה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו״ד. האמור במסמך זה מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב של הנושאים המפורטים. ככל שנדרש יעוץ במקרה פרטני מומלץ לפנות לקבלת יעוץ משפטי ו/או במידה ותרצו הכוונה - יש לפנות אלינו כאן.