אוהבים את חמניות?
עזרו לנו להגיע ליתומים נוספים
יש מקום לחמניות בישראל »

באתר כל זכות, בפורטל יתומים, ניתן למצוא מידע על זכויות יתומים לפי נסיבות המוות. נרחיב פה על מספר זכאויות מרכזיות:

1. פגיעה בעבודה- קצבת תלויים לבני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודהֿ

בני משפחה של עובד שכיר או עצמאי, שנפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה (תאונת עובדה או מחלת מקצוע), או בני משפחתו של מתנדב שנפטר כתוצאה מפגיעה במסגרת התנדבותו, עשויים להיות זכאים לגמלת תלויים.

הזכאות ניתנת לבני משפחה- אלמן/ה וילדיו של המבוטח. ייתכנו מקרים בהם תינתן זכאות גם להורים, אחים, סבא או סבתא שהמובטח נשא בעול פרנסתם.

קיים פער בין זכאותו של אלמן לקצבה לבין זכאותה של אלמנה- בעוד שאלמנה תקבל את הגמלה ללא מבחן הכנסות ורק בתנאי שהיתה אשתו בעת פטירתו, ע״מ שאלמן יקבל את הגמלה הוא נדרש לעמוד במספר תנאים בנוסף להיותו נשוי לנפטרת: יש עימו ילד הזכאי אף הוא לקצבה, האלמן אינו מסוגל לכלכל את עצמו, והכנסתו החודשית אינה עולה על 6,014 ש״ח (1.1.2020).

אלמן שילדיו בגרו וקצבת התלויים התקבלה רק בעבורם מאבד את זכאותו וישולם לו מענק חד פעמי בשווי 36 קצבאות, אלא אם הוא אינו מסוגל לכלכל את עצמו או שהכנסתו אינה עולה על 6,014 ש"ח (נכון ל-2020), ימשיך לקבל את הקצבה החודשית, כפי שמפורט בתנאי הזכאות לגמלת תלויים.

הקצבה מזכה גם בקבלת מענקים ותשלומים נלווים בדומה לקצבת השארים- דמי מחייה ליתומים, מענק תלויים, מענק נישואין, מענק בר מצווה ומענק פטירה.

מקבל קצבת תלויים חודשית, שהכנסתו והכנסת בן הזוג נמוכות, עשויים להיות זכאים גם לתוספת השלמת הכנסה.

2. נפגעי עבירות המתה

נפגעי עבירה הם בני משפחה של אדם אשר עבירה גרמה למותו. הסיוע כולל מענק כספי לכיסוי הוצאות וסיוע משפטי בהליכים אזרחיים ופליליים. ההכרה כנפגע עבירות המתה מצריכה אישור ועדה והסיוע ניתן ע״י מרכזי סיוע מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

לאחר אישור הועדה, באמצעות מרכזי הסיוע יינתן סיוע הכולל בין היתר מענק כספי (הוצאות אבל ראשוניות, זכאות לסיוע משפטי וסיוע רגשי (פרטני וקבוצות תמיכה).

מרכזי הסיוע של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מעניקים סיוע גם למשפחות שכולות כתוצאה מהתאבדות או תאונות דרכים.

ילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה

ילד שאחד מהוריו נרצח עקב מעשה אלימות של בן/בת הזוג, זכאי לקצבה חודשית מיוחדת בנוסף לקצבאות אחרות המושלמות עבורו (קצבת ילדים או שארים).

הקצבה משולמת עד גיל 18 (ובנסיבות מיוחדות עד גיל 24). גובה הקצבה נקבע בהתאם למספר הילדים במשפחה והשכר הממוצע במשק (הסכום עבור ילד אחד- 4,748 ש״ח).

פרטים נוספים באתר הביטוח הלאומי.

ילד שהתייתם בנסיבות של פעולות איבה

מענקים אפשריים ליתומים ואלמנים (רשימה חלקית):

  1. מענק דיור ליתום של חלל פעולת איבה- יתומים רווקים עד גיל 30, עשויים להיות זכאים למענק דיור מהביטוח הלאומי עבור רכישת דירת מגורים אם מדובר בדירתם היחידה ואף להלוואה.
  2. מענק נישואין ליתום של חלל פעולות איבה- מענק מהביטוח הלאומי הניתן ליתום לרגל נישואיו. גם ההורה שנותר יהיה זכאי למענק בגין נישואי הילד.
  3. מענק בר/בת מצווה- מענק שניתן ליתום, ולצידו גם הלוואה אפשרית לשם סיוע בעריכת בר/בת המצווה.
  4. הנחה בתשלומי מיסים לרשויות מקומיות ועיריות (לדוגמה- ארנונה) - הנחה לאלמן/אלמנה והורים שכולים של מי שנהרג בפעולת איבה. שיעור הנחה נקבע ע״י הרשויות המקומיות.

© כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש. הכותבים אינם אחראים בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, להמלצות או למקומות המדווחים באתר. הכותבים לא יהיו אחראים לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למבקר כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר או באתרים המקושרים שאליהם הגיע המבקר באתר. יש לראות את המידע המופיע באתר כהמלצה וכמידע עזר בלבד.

יובהר כי אין באמור במסמך זה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו״ד. האמור במסמך זה מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב של הנושאים המפורטים. ככל שנדרש יעוץ במקרה פרטני מומלץ לפנות לקבלת יעוץ משפטי.

חמניות במדיה החברתית